SAGSOMRÅDER

Som advokathus er vi specialiseret i både privat- og erhvervsret, herunder også retssager, bolig og strafferet. Uanset om du er privat- eller erhvervsklient, vil du opleve samme professionelle og kompetente service og tilgang til dig og din situation, som vi tager hånd om med omtanke og indlevelse.

FAMILIESAGER

I privatlivet kan der opstå mange situationer, hvor du har brug for rådgivning til at komme videre i livet – både sammen eller hver for sig. Vi har solid erfaring med juridisk rådgivning i sager, som vedrører familiens forhold, herunder også retssager ved Domstolene. Vi behandler sagerne personligt og med høj faglig kvalitet, samt med omhu, empati og diskretion, da det netop er kombination af disse, der er medvirkende til en løsning, som kan få familien videre i livet.

Ægtepagt
Skilsmisse
Ugifte samlevere/ophævelse af samliv
Børn:
Forældremyndighed
Barnets bopæl
Samvær
Tvangsfjernelser
Retssager
Erstatning/forsikring

ERHVERV

Som virksomhed – og som virksomhedsejer – vil du løbende have behov for juridisk rådgivning og assistance, hvad enten du er i opstartsfasen, i vækstfasen, i driftsmode, eller du står overfor afvikling af din virksomhed. Vi kan med vores mange års erfaring bistå dig i disse faser. Afsættet tager vi i, hvad der er bedst for dig og din virksomhed.

Vi rådgiver bl.a. på følgende områder:
Rådgivning erhverv
Selskabdsstiftelse, herunder Ejeraftaler
Fusion / spaltning
Virksomhedsoverdragelse
Kontrakter
Tvister / retssager / voldgift
Konkurs, Likvidationer mm.

STRAFFESAGER

Forsvarsadvokat:
Er du mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, er det altid en fordel at kontakte en forsvarer. Du vælger selv, hvilken advokat du ønsker som din forsvarer. Vi leverer et uafhængigt professionelt og grundigt forsvar. Vi sætter fortrolighed højt, er engagerede, og vi kæmper din sag!
Bistandsadvokat:
Er du offer for en forbrydelse, har du behov for en bistandsadvokat, der kan hjælpe dig gennem anmeldelse af forbrydelsen, afhøringer, retssagen mm., og sørge for at du får den rigtige erstatning. Med høj faglighed, engagement og indlevelse, er vi det rigtige valg som bistandsadvokat for dig. Med vores mange års erfaring giver vi dig den nødvendige tryghed i en sårbar situation.

ARV / TESTAMENTE / DØDSBO

Det er altid relevant at overveje, hvem der skal arve dig, når du dør – dette uanset om du er gift, ugift, samlevende, enlig, har børn eller ikke har børn. Hvis du mister en nærtstående, vil der naturligt opstå mange tvivlsspørgsmål, som kan være svære at håndtere i en svær og livsændrende proces. Vi har bred erfaring med sager om arveretlige spørgsmål, og vi formår at rådgive dig i et letforståeligt sprog, ligesom vi behandler din arveretlige sag med høj faglighed, medfølelse og empati, således at vi kan hjælpe dig godt videre.

Vi rådgiver blandt andet om følgende:
Testamente
Fremtidsfuldmagt
Arveretlige tvister / retssager
Dødsbobehandling:
Uskiftet bo
Privat skiftet bo
Bobestyrer bo

FAST EJENDOM

Når du køber bolig, eller vælger at bygge nyt, er der mange ting at forholde sig til, herunderen del dokumenter, kontrakter og vilkår, som du skal have styr på. Vi bistår dig som din uvildige rådgiver, herunder at sørge for, at du omkostningsfrit kan komme ud af en handel, som du har fortrudt under anvendelse af et advokatforbehold i kontrakten. Vi har bred erfaring med at finde de særlige punkter, hvor du skal være opmærksom, og hvor du kan have behov for at få tilrettet eller ændret forhold ved kontrakten i forbindelse med erhvervelse af bolig, samt før påbegyndelse af dit byggeri.

Vi fører sager om entreprise, herunder mangler ved byggerier og tvister der i øvrigt måtte opstå. Vi er grundige, engagerede og har en høj faglighed.

Vi rådgiver endvidere bl.a. indenfor følgende:
Bolighandel
Køb / salg af erhvervsejendom
Familiehandel
Skødeskrivning ved handel uden ejendomsmægler
Mangler ved fast ejendom: syn og skøn / isoleret bevisoptagelse
Entreprisesager
Erhvervslejekontrakt

RETSSAGER

Vi fører retssager for byretterne, Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret.

OFFENTLIG  RET

Vi bistår kommuner med rekurs og domstolsprøvelse af forvaltningsakter inden for de områder, der er relevante for danske kommuner.

PRIVAT

Separation / skilsmisse
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Ægtepagter
Testamenter
Dødsbobehandling - arv og skifte
Adoption
Tvangsfjernelse/anbringelse af børn uden for hjemmet
Ansættelsesret

ERHVERVSRET

Selskabsret
Virksomhedsoverdragelse
Kontraktsret
Ansættelsesret
Erhvervslejeret
Konkurs / rekonstruktion
Inkasso

RETSSAGER

Voldgiftssager
Retssager

BOLIG

Boligrådgivning ved køb
Boligrådgivning ved salg
Lejeret

STRAFFERET

Forsvarsadvokat
Bistandsadvokat for forurettede
vivi murholm
ADVOKAT

Kashif har stor erfaring inden for det strafferetlige område. For det første fører han alle typer af straffesager (bl.a. sager om organiseret kriminalitet, narkotika, skydevåben, personfarlige forbrydelser og økonomisk kriminalitet). For det andet har han været underviser på Københavns Universitet i faget strafferet og straffeproces. Kashif er derfor fortrolig med både retssagsprocessen og den relevante lovgivning forbundet med en straffesag.

+45 20 40 10 06
vm@advokathuset-muurholm.dk
Susanne Højgaard Larsen
ADVOKAT

Kashif har stor erfaring inden for det strafferetlige område. For det første fører han alle typer af straffesager (bl.a. sager om organiseret kriminalitet, narkotika, skydevåben, personfarlige forbrydelser og økonomisk kriminalitet). For det andet har han været underviser på Københavns Universitet i faget strafferet og straffeproces. Kashif er derfor fortrolig med både retssagsprocessen og den relevante lovgivning forbundet med en straffesag.

+45 30 46 05 02
shl@advokathuset-muurholm.dk
Christina K.L.D. Hostrup
ADVOKATSEKRATÆR

Kashif har stor erfaring inden for det strafferetlige område. For det første fører han alle typer af straffesager (bl.a. sager om organiseret kriminalitet, narkotika, skydevåben, personfarlige forbrydelser og økonomisk kriminalitet). For det andet har han været underviser på Københavns Universitet i faget strafferet og straffeproces. Kashif er derfor fortrolig med både retssagsprocessen og den relevante lovgivning forbundet med en straffesag.

+45 74 43 03 09
vh@advokathuset-muurholm.dk
Ulla thomsen
ADVOKATSEKRATÆR

Kashif har stor erfaring inden for det strafferetlige område. For det første fører han alle typer af straffesager (bl.a. sager om organiseret kriminalitet, narkotika, skydevåben, personfarlige forbrydelser og økonomisk kriminalitet). For det andet har han været underviser på Københavns Universitet i faget strafferet og straffeproces. Kashif er derfor fortrolig med både retssagsprocessen og den relevante lovgivning forbundet med en straffesag.

+45 74 43 03 09
ch@advokathuset-muurholm.dk
sandra cordes
ADVOKATSEKRATÆR

Kashif har stor erfaring inden for det strafferetlige område. For det første fører han alle typer af straffesager (bl.a. sager om organiseret kriminalitet, narkotika, skydevåben, personfarlige forbrydelser og økonomisk kriminalitet). For det andet har han været underviser på Københavns Universitet i faget strafferet og straffeproces. Kashif er derfor fortrolig med både retssagsprocessen og den relevante lovgivning forbundet med en straffesag.

+45 74 43 03 09
sc@advokathuset-muurholm.dk