VELKOMMEN TIL ADVOKATHUSET MUURHOLM

Hos Advokathuset Muurholm sikrer vi dig professionel, nærværende og uafhængig juridisk bistand i et sprog, du forstår. Uanset om du er privatperson eller virksomhedsejer, er vi dine betroede rådgivere, der finder den rigtige løsning for dig. Vi er med dig hele vejen og sætter dine behov, ønsker og interesser i centrum.

STÆRK FAGLIGHED

Professionalisme, høj faglighed og nærhed til vores kunder er værdier, som vi prioriterer højt. Vi formidler vanskeligt juridisk stof i et let forståeligt sprog og lægger vægt på, at vores rådgivning skaber en værdi for dig som kunde.

TILGÆNGELIGHED

Vi prioriterer at være tilgængelige for vores kunder.
Vi holder derfor længere åbent om torsdagen eller efter aftale. Det betyder, at du kan aftale et møde med os, når du har fri. Vores hjemmeside indeholder kontaktoplysninger, så du hurtigt og nemt kan komme i kontakt med os.

HURTIG RESPONSTID

Vi ved, hvor vigtigt det kan være for dig at komme i kontakt med os. Får du ikke fat i os første gang, vender vi tilbage hurtigst muligt.

UAFHÆNGELIGHED

Vi er et kompetent team, der garanterer en respektfuld og personlig rådgivning uafhængigt af andre.

pligtige oplysninger

Advokathuset Muurholm, CVR nr. 31417864, har adresse på Kongevej 58, 6400 Sønderborg og kan kontaktes på telefon 74430309 eller
e-mail vm@advokathuset-muurholm.dk.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår nedenfor. Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

FORSIKRING

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

BANKFORBINDELSER

Klientkonti er oprettet i Sydbank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

LOVVALG OG VÆRNETING:

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

DE ADVOKATETISKE REGLER:

Alle danske advokater er underlagt Retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger, modtaget gennem deres arbejde, og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden af komme i konflikt med andre interesser.

Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside – www.advokatsamfundet.dk

ADVOKATNÆVNET:

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar; se mere på www.advokatnaevnet.dk

COOKIE- OG FORTROLIGHEDSPOLITIK:

Læs mere om vores fortrolighedspolitik her.

vivi muUrholm
ADVOKAT (h)
Arbejdsområder:
Erhvervsret
Strafferet
Retssager
Arv / Testamente / Dødsboer
Familieret
Fast ejendom
Offentlig ret
Bestalling / møderet:
Møderet for Højesteret 2011
Møderet for Landsretterne 2004
Beskikket advokat 2002
Beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet
Beneficeret forsvarsadvokat
Medlem af Foreningen af Forsvarsadvokater
Advokat Susanne Højgaard Larsen
SUSANNE HØJGAARD LARSEN
ADVOKAT
Arbejdsområder:
Familieret
Fast ejendom
Retssager
Arv / Testamente / Dødsboer
Strafferet
Bestalling / møderet:
Beskikket advokat 2013
Beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Familieretsadvokater
Advokatsekretær Christina K.L.D. Hostrup
Christina K.L.D. Hostrup
advokatsekretær
Advokatsekretær Sandra Cordes
sandra cordes
advokatsekretær