Privat
Separation/skilsmisse
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Ægtepagter
Testamenter
Dødsbobehandling - arv og skifte
Adoption
Tvangsfjernelse/anbringelse af børn uden for hjemmet
Ansættelsesret