Vivi Muurholm
Advokat (H)
Mobil: 20 40 10 06
Email: vm@advokathuset-muurholm.dk
LinkedIn

Fokusområder

• Erhvervsret, herunder selskabsret, kontrakts-
  forhandlinger mm.
• Privatret, herunder familieret mm.
• Behandling af dødsboer
• Retsagsbehandling – både civile og straffesager
• Offentlig ret
• Fast ejendom

Bestalling og møderet

• Møderet for Højesteret 2011
• Møderet for Landsretterne i 2004
• Beskikket advokat 2002
• Beskikket af Justitsministeriet og medlem af   Advokatsamfundet

Baggrund

• Født i 1973
• Cand jur. fra Aarhus Universitet i 1999

• 2015 Partner i Advokathuset Muurholm ApS
• 2008 Partner i Judica Advokaterne P/S
• 2006 Advokat i Judica Advokaterne P/S
• 2005 Partner i Advokatfirmaet
  Philippsen & Muurholm ApS
• 2002 Advokat hos Advodan, Sønderborg
• 2002 Advokat hos Meyer & Partnere A/S
• 1999 Advokatfuldmægtig hos Meyer & Partnere A/S

Profil

• Stærkt engageret i lokalområdet,
  herunder i Sønderborgs iværksættermiljø:
     - Mentorordningen ”MoveMent”
     - Rådgivernetværket for iværksættere
• Repræsentantskab i Foreningen Sønderborg Vækstråd
• Præsident for Sønderborg Rotary Klub i 2014/2015
• Medlem af Erhvervskvinder Sønderborg
• Bestyrelsesformand for Sønderborg
  Kvinde- og Krisecenter

Sprog

Dansk + engelsk
Susanne Højgaard Larsen
Advokat
Mobil: 30 46 05 02
Email: shl@advokathuset-muurholm.dk
LinkedIn

Fokusområder

• Privatret, herunder skilsmisse, separation,
  ægtepagt, testamente
• Sager om forældremyndighed,
  herunder bopæl og samvær
• Dødsbobehandling
• Retssagsbehandling – primært civile sager
• Erstatningssager,
  herunder personskadeerstatning og arbejdsskade
• Sager om fast ejendom, herunder hushandler,
  entrepriseret og lejeretlige sager

Bestalling

• Beskikket advokat 2013

Baggrund

• Født i 1985
• Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2010
• 2016 Advokat i Advokathuset Muurholm, Sønderborg
• 2015 Advokat hos Advokaterne
  Kongevej 64, Sønderborg
• 2013 Juridisk medarbejder på Aarhus Universitet,
  afd. Planlægning og Økonomi
• 2013 Advokat hos Advokatfirmaet
  Abel & Skovgård Larsen, Aarhus
• 2012 Advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet
  Abel & Skovgård Larsen, Aarhus
• 2010 Advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet
  Vinther Andersen, Aarhus

Profil

• Opvokset i Sønderborg
• Bestyrelsesmedlem i JCI Sønderborg, 2017/2018

Sprog

Dansk + engelsk
Christina K.L.D. Hostrup
Advokatsekretær
Telefon: 74 43 03 09
Email: ch@advokathuset-muurholm.dk
Ulla Thomsen
Advokatsekretær
Telefon: 74 43 03 09
Email: ut@advokathuset-muurholm.dk
Sandra Cordes
Advokatsekretær
Telefon: 74 43 03 09
Email: sc@advokathuset-muurholm.dk